Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

Big Button

Μεγάλος Κυκλικός Διακόπτης - Βοήθημα Επικοινωνίας – 1 Μήνυμα

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

Big Button with Steps and Levels

Μεγάλος Κυκλικός Διακόπτης - Βοήθημα Επικοινωνίας – Διαδοχικά Μηνύματα και Επίπεδα

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

BIG Mack

Μεγάλος Κυκλικός Διακόπτης - Βοήθημα Επικοινωνίας – Διαδοχικά Μηνύματα (1 Επίδεδο)

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

BIG Step-by-Step

Μεγάλος Κυκλικός Διακόπτης - Βοήθημα Επικοινωνίας – Διαδοχικά Μηνύματα (3 Επίπεδα)

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

LITTLE Mack

Μεσαίος Κυκλικός Διακόπτης - Βοήθημα Επικοινωνίας – 1 Μήνυμα

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

LITTLE Step-by-Step

Μεσαίος Κυκλικός Διακόπτης - Βοήθημα Επικοινωνίας – Διαδοχικά Μηνύματα (3 Επίπεδα)

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

GoTalk 4+

Φορητό Βοήθημα Επικοινωνίας, 4 + 2 Πλήκτρων, 22 Μηνυμάτων, 5 Επιπέδων

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

Quick Talker 7

Φορητό Βοήθημα Επικοινωνίας, 4 + 3 Πλήκτρων, 23 Μηνυμάτων, 5 Επιπέδων

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

GoTalk 9+

Φορητό Βοήθημα Επικοινωνίας, 9 + 3 Πλήκτρων, 48 Μηνυμάτων, 5 Επιπέδων

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

Quick Talker 12

Φορητό Βοήθημα Επικοινωνίας, 9 + 3 Πλήκτρων, 48 Μηνυμάτων, 5 Επιπέδων

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

GoTalk 20+

Φορητό Βοήθημα Επικοινωνίας 20 + 5 Πλήκτρων, 105 Μηνυμάτων, 5 επιπέδων

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

Quick Talker 23

Φορητό Βοήθημα Επικοινωνίας, 20 + 3 Πλήκτρων, 103 Μηνυμάτων, 5 Επιπέδων