Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

Smooth Talker (Simply Works)

Μεγάλος Κυκλικός Διακόπτης - Βοήθημα Επικοινωνίας - Πολλές Λειτουργίες (1 Επίπεδο)

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

Smooth Talker with Levels (Simply Works)

Μεγάλος Κυκλικός Διακόπτης - Βοήθημα Επικοινωνίας - Πολλές Λειτουργίες (5 Επίπεδα)

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

BIG Mack

Μεγάλος Κυκλικός Διακόπτης - Βοήθημα Επικοινωνίας – Διαδοχικά Μηνύματα (1 Επίδεδο)

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

BIG Step-by-Step

Μεγάλος Κυκλικός Διακόπτης - Βοήθημα Επικοινωνίας – Διαδοχικά Μηνύματα (3 Επίπεδα)

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

LITTLE Mack

Μεσαίος Κυκλικός Διακόπτης - Βοήθημα Επικοινωνίας – 1 Μήνυμα

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

LITTLE Step-by-Step

Μεσαίος Κυκλικός Διακόπτης - Βοήθημα Επικοινωνίας – Διαδοχικά Μηνύματα (3 Επίπεδα)

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

Quick Talker FT 7

Φορητό Βοήθημα Επικοινωνίας, 4 + 3 Πλήκτρων, 23 Μηνυμάτων, 5 Επιπέδων

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

GoTalk 9+

Φορητό Βοήθημα Επικοινωνίας, 9 + 3 Πλήκτρων, 48 Μηνυμάτων, 5 Επιπέδων

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

Quick Talker FT 12

Φορητό Βοήθημα Επικοινωνίας, 9 + 3 Πλήκτρων, 48 Μηνυμάτων, 5 Επιπέδων

Βοηθήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας

Quick Talker FT 23

Φορητό Βοήθημα Επικοινωνίας, 20 + 3 Πλήκτρων, 103 Μηνυμάτων, 5 Επιπέδων