Οι βραχίονες στήριξης χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν συσκευές σε θέσεις που είναι εύκολα προσβάσιμες από το άτομο που πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει. Επιδέχονται στα άκρα τους κατάλληλες βάσεις για τη στήριξη των συσκευών (πχ. Διακόπτες) και συνήθως μπορούν να στηριχθούν σε επίπεδες (πχ. γραφείο) ή/και κυλινδρικές επιφάνειες (πχ. σκελετός αναπηρικού αμαξιδίου) με τον κατάλληλο μηχανισμό στήριξης.
Κατά την επιλογή βραχίονα στήριξης θα πρέπει να επιλέγονται και οι κατάλληλες βάσεις στήριξης για την προσαρμογή των συσκευών στην επιθυμητή θέση.

ΝΕΟ

Βραχίονες - Βάσεις Στήριξης

PCEye 5 Bracket

Βάση Στήριξης Συσκευής Βλέμματος / Tablet

Βραχίονες - Βάσεις Στήριξης

Table Top with Super Clamp [12.1700]

Βραχίονας Στήριξης Φορητών υπολογιστών σε Τραπέζι - Μικρός

Βραχίονες - Βάσεις Στήριξης

TableTop ClampOnMount [12.1760]

Βραχίονας Στήριξης Φορητών υπολογιστών σε Τραπέζι - Μεγάλος

Βραχίονες - Βάσεις Στήριξης

TableTop TS XL [12.1602]

Βραχίονας Στήριξης Φορητών υπολογιστών σε Τραπέζι

Βραχίονες - Βάσεις Στήριξης

Βραχίονας Στήριξης – Σφικτήρας

Βραχίονας στήριξης για εύκολη και γρήγορη στήριξη διακοπτών ή και άλλων περιφερειακών συσκευών

Βραχίονες - Βάσεις Στήριξης

Μηχανισμός Προσάρτησης Βραχίονα

Μηχανισμός προσάρτησης βραχίονα στήριξης

Βραχίονες - Βάσεις Στήριξης

Βάση για μεγάλο κυκλικό διακόπτη

Βάση για προσαρμογή στο ελεύθερο άκρο του βραχίονα στήριξης του μεγάλου κυκλικού διακόπτη.

Βραχίονες - Βάσεις Στήριξης

Βάση για μεσαίο κυκλικό διακόπτη

Βάση για προσαρμογή στο ελεύθερο άκρο του βραχίονα στήριξης του μεσαίου κυκλικού διακόπτη.