Οι βραχίονες στήριξης χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν συσκευές σε θέσεις που είναι εύκολα προσβάσιμες από το άτομο που πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει. Επιδέχονται στα άκρα τους κατάλληλες βάσεις για τη στήριξη των συσκευών (πχ. Διακόπτες) και συνήθως μπορούν να στηριχθούν σε επίπεδες (πχ. γραφείο) ή/και κυλινδρικές επιφάνειες (πχ. σκελετός αναπηρικού αμαξιδίου) με τον κατάλληλο μηχανισμό στήριξης.
Κατά την επιλογή βραχίονα στήριξης θα πρέπει να επιλέγονται και οι κατάλληλες βάσεις στήριξης για την προσαρμογή των συσκευών στην επιθυμητή θέση.

ΝΕΟ

Βραχίονες - Βάσεις Στήριξης

PCEye 5 Bracket

Βάση Στήριξης Συσκευής Βλέμματος / Tablet

Βραχίονες - Βάσεις Στήριξης

Table stand with Super Clamp

Βραχίονας Στήριξης Φορητών υπολογιστών σε Τραπέζι - Μικρός

Βραχίονες - Βάσεις Στήριξης

TableTop ClampOnMount

Βραχίονας Στήριξης Φορητών υπολογιστών σε Τραπέζι - Μεγάλος

Βραχίονες - Βάσεις Στήριξης

TableTop TS XL

Βραχίονας Στήριξης Φορητών υπολογιστών σε Τραπέζι

Βραχίονες - Βάσεις Στήριξης

Monty 3D EyeControl

Βραχίονας στήριξης σε αναπηρικά αμαξίδια

Βραχίονες - Βάσεις Στήριξης

Floorstand Tele Lock

Βραχίονας Στήριξης σε Δάπεδο

Βραχίονες - Βάσεις Στήριξης

Βραχίονας Στήριξης – Σφικτήρας

Βραχίονας στήριξης για εύκολη και γρήγορη στήριξη διακοπτών ή και άλλων περιφερειακών συσκευών

Βραχίονες - Βάσεις Στήριξης

Μηχανισμός Προσάρτησης Βραχίονα

Μηχανισμός προσάρτησης βραχίονα στήριξης

Βραχίονες - Βάσεις Στήριξης

Πολυμορφική Βάση

Πολυμορφική βάση, κατάλληλη για στήριξη των περισσότερων κυκλικών διακοπτών μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους μεγέθους και διαφόρων συσκευών.