Ανίχνευση Βλέμματος

Tobii I-15 Gaze Interaction

Φορητός Υπολογιστής Αφής 15" με ενσωματωμένη μονάδα ανίχνευσης ματιών

Ανίχνευση Βλέμματος

Tobii I-12 Gaze Interaction

Φορητός Υπολογιστής Αφής 12" με ενσωματωμένη μονάδα ανίχνευσης ματιών