Ανεξάρτητες Μονάδες Ανίχνευσης Ματιών

PCEye Mini – Access with Windows Control

Ανεξάρτητη Μονάδα Ανίχνευσης Ματιών έως 19" - συνοδεύεται από το λογισμικό Windows Control

Ανεξάρτητες Μονάδες Ανίχνευσης Ματιών

Tobii PCEye Plus

Ανεξάρτηση Μονάδα Ανίχνευσης Ματιών έως 27"

Ανεξάρτητες Μονάδες Ανίχνευσης Ματιών

Eye R

Συσκευή ελέγχου περιβάλλοντος για έλεγχο συσκευών που δέχονται εντολές μέσω τηλεχειριστηρίων IR (υπερύθρου). (ο υπολογιστής δεν περιλαμβάνεται)