Τα πλήκτρα των πληκτρολογίων μεγάλων πλήκτρων έχουν περίπου τετραπλάσιο μέγεθος σε σχέση με αυτά των συμβατικών πληκτρολογίων ώστε να είναι ευδιάκριτα και να είναι ευκολότερη η πρόσβαση σε αυτά.

Οδηγός πλήκτρων (πλέγμα απομόνωσης πλήκτρων) για το Πληκτρολόγιο Μεγάλων Πλήκτρων – 67 πλήκτρων, που αποτρέπει τον ακούσιο πληκτρισμό

Πλητρολόγιο Μεγάλων Πλήκτρων - 67 Πλήκτρων