Τα Εναλλακτικά Ποντίκια – Μοχλοί είναι συσκευές που εξομοιώνουν τη χρήση του ποντικού με τη χρήση μοχλού (joystick).

Συνήθως ενσωματώνουν δύο ή και περισσότερα πλήκτρα που υλοποιούν τις λειτουργίες των πλήκτρων του ποντικιού (πχ. αριστερό, δεξί, διπλό κλικ, κλπ), σε κάποιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν και άλλα πλήκτρα διευκολύνσεων (πχ. ρύθμιση της ταχύτητας του δείκτη του ποντικιού με ένα πλήκτρο πάνω στη συσκευή, κλείδωμα της οριζόντιας ή της κάθετης κίνησης του δείκτη του ποντικιού κλπ) και συνήθως διαθέτουν εισόδους διακοπτών που αντιστοιχούν σε κάποια από τα ενσωματωμένα πλήκτρα (πχ. αριστερό, δεξί κλικ).
Κατά την επιλογή θα πρέπει να εξετάζεται:
• το πλήθος και οι λειτουργίες των ενσωματωμένων πλήκτρων
• το πλήθος και οι λειτουργίες των εισόδων σύνδεσης για εξωτερικούς διακόπτες
• η ύπαρξη πλήκτρων διευκόλυνσης όπως ρύθμιση ταχύτητας, κλείδωμα οριζόντιας ή κάθετης κίνησης
• η δυνατότητα εναλλαγής χρήσης αριστερού/δεξιού κλικ για χρήση από αριστερόχειρες ή αντίστροφη τοποθέτηση
• η ύπαρξη οδηγού πλήκτρου (πλέγμα απομόνωσης πλήκτρων – αποσπόμενος ή ενσωματωμένος)

Η πλέον δημοφιλής συσκευή είναι η συσκευή Ποντίκι Μοχλός με 3 πλήκτρα – 2 εισόδους διακοπτών. Για επαγγελματική χρήση από θεραπευτές συνίσταται η συσκευή Ποντίκι Μοχλός με 5+1 πλήκτρα – 2 εισόδους διακοπτών – Anti Tremor.

Εναλλακτικά Ποντίκια

n-Abler Joystick

Ποντίκι Μοχλός με 5+1 πλήκτρα - 2 εισόδους διακοπτών

Εναλλακτικά Ποντίκια

n-Abler Pro Joystick

Ποντίκι Μοχλός με 5+1 πλήκτρα - 2 εισόδους διακοπτών – Anti Tremor

Εναλλακτικά Ποντίκια

Optima Joystick

Ποντίκι Μοχλός με 3 πλήκτρα - 2 εισόδους διακοπτών

Εναλλακτικά Ποντίκια

SimplyWorks Joystick

Ασύρματο Ποντίκι Μοχλός με 3 πλήκτρα - 2 εισόδους διακοπτών

Εναλλακτικά Ποντίκια

SimplyWorks Receive

Ασύρματος Δέκτης για Συσκευές SimplyWorks