Τα Εναλλακτικά Ποντίκια – Ιχνόσφαιρες είναι συσκευές που εξομοιώνουν τη χρήση του ποντικού με τη χρήση ιχνόσφαιρας (trackball).

Συνήθως ενσωματώνουν δύο ή και περισσότερα πλήκτρα που υλοποιούν τις λειτουργίες των πλήκτρων του ποντικιού (πχ. αριστερό, δεξί, διπλό κλικ, κλπ), σε κάποιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν και άλλα πλήκτρα διευκολύνσεων (πχ. ρύθμιση της ταχύτητας του δείκτη του ποντικιού με ένα πλήκτρο πάνω στη συσκευή, κλείδωμα της οριζόντιας ή της κάθετης κίνησης του δείκτη του ποντικιού κλπ) και συνήθως διαθέτουν εισόδους διακοπτών που αντιστοιχούν σε κάποια από τα ενσωματωμένα πλήκτρα (πχ. αριστερό, δεξί κλικ).
Κατά την επιλογή θα πρέπει να εξετάζεται:
• το πλήθος και οι λειτουργίες των ενσωματωμένων πλήκτρων
• το πλήθος και οι λειτουργίες των εισόδων σύνδεσης για εξωτερικούς διακόπτες
• η ύπαρξη πλήκτρων διευκόλυνσης όπως ρύθμιση ταχύτητας, κλείδωμα οριζόντιας ή κάθετης κίνησης
• η δυνατότητα εναλλαγής χρήσης αριστερού/δεξιού κλικ για χρήση από αριστερόχειρες ή αντίστροφη τοποθέτηση
• η ύπαρξη οδηγού πλήκτρου (πλέγμα απομόνωσης πλήκτρων – αποσπόμενος ή ενσωματωμένος)

Η πλέον δημοφιλής συσκευή είναι η Ποντίκι Ιχνόσφαιρα με 5+1 πλήκτρα – 2 εισόδους διακοπτών. Για επαγγελματική χρήση από θεραπευτές συνίσταται η συσκευή Ποντίκι Ιχνόσφαιρα με 5+1 πλήκτρα – 2 εισόδους διακοπτών – AntiTremor.

Εναλλακτικά Ποντίκια

BIGtrack Trackball

Ποντίκι Ιχνόσφαιρα με 2 πλήκτρα - 2 εισόδους διακοπτών (οι διακόπτες δεν περιλαμβάνονται)

Εναλλακτικά Ποντίκια

n-ABLER Pro Trackball

Ποντίκι Ιχνόσφαιρα με 5+1 πλήκτρα - 2 εισόδους διακοπτών - AntiTremor

Εναλλακτικά Ποντίκια

n-ABLER Trackball

Ποντίκι Ιχνόσφαιρα με 5+1 πλήκτρα - 2 εισόδους διακοπτών

Εναλλακτικά Ποντίκια

Optima Trackball

Ποντίκι Ιχνόσφαιρα με 3 πλήκτρα - 2 εισόδους διακοπτών

Εναλλακτικά Ποντίκια

SimplyWorks Receive

Ασύρματος Δέκτης για Συσκευές SimplyWorks

Εναλλακτικά Ποντίκια

SimplyWorks Trackball

Ασύρματο Ποντίκι Ιχνόσφαιρα με 3 πλήκτρα, 2 εισόδους διακοπτών