Εκπαιδευτικό και Ψυχαγωγικό Λογισμικό

Grid for iPad

Εφαρμογή Εναλλακτικής Επικοινωνίας για συσκευές iPad

Εκπαιδευτικό και Ψυχαγωγικό Λογισμικό

GRID3 (1 άδεια χρήσης)

Λογισμικό Εναλλακτικής Επικοινωνίας / Πλήρες Περιβάλλον Δοκιμή: Grid3 demo

Εκπαιδευτικό και Ψυχαγωγικό Λογισμικό

KINKA Games (1 άδεια χρήσης)

Εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό λογισμικό Λογισμικό. Περιλαμβάνει 5 οικογένιες δραστηριοτήτων με 20 παιχνίδια. Ιδανικό για την εξοικίωση τη χρήση συσκευών ανίχνευσης βλέμματος και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων (1 άδεια χρήσης). Δοκιμαστική έκδοση: KINKA games Demo

ΝΕΟ

Εκπαιδευτικό και Ψυχαγωγικό Λογισμικό

LOGOPEZO (1 άδεια χρήσης)

Λογισμικό ανάπτυξης φωνολογικών δεξιοτήτων (Συγκερασμός Συλλαβών – Κατάτμηση Λέξεων). Εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό λογισμικό Λογισμικό. Περιλαμβάνει συνολικά 20 επίπεδα με συνολικά 200 ασκήσεις (1 άδεια χρήσης). Δοκιμή: LogopezoSetup

Εκπαιδευτικό και Ψυχαγωγικό Λογισμικό

Look to Learn (1 άδεια χρήσης)

Εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό λογισμικό Λογισμικό. Περιλαμβάνει 40 δραστηριότητες. Ιδανικό για την εξοικίωση με τη χρήση συσκευών ανίχνευσης βλέμματος (1 άδεια χρήσης) Δοκιμή: Look to Learn demo

ΝΕΟ

Εκπαιδευτικό και Ψυχαγωγικό Λογισμικό

SwitchTrainer (1 Άδεια Χρήσης – εγκατάσταση σε έως 2 υπολογιστές)

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Χειρισμό Διακοπτών | Δοκιμή: SwitchTrainer

ΝΕΟ

Εκπαιδευτικό και Ψυχαγωγικό Λογισμικό

CatchMe 2.0 (1 Άδεια Χρήσης – εγκατάσταση σε έως 2 υπολογιστές)

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη χρήση του ποντικιού ή άλλης εναλλακτικής συσκευής εισόδου | Δοκιμή CatchMe 2.0

ΝΕΟ

Εκπαιδευτικό και Ψυχαγωγικό Λογισμικό

KonZen 2.0 (1 Άδεια Χρήσης – εγκατάσταση σε έως 2 υπολογιστές)

Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Συγκέντρωσης και της Μνήμης | Δοκιμή: KonZen 2.0

ΝΕΟ

Εκπαιδευτικό και Ψυχαγωγικό Λογισμικό

Wheelsim Home (1 Άδεια Χρήσης – εγκτάσταση σε έως 2 υπολογιστές)

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Χειρισμό Αναπηρικής Καρέκλας | Δοκιμή: Wheelsim Home