Οι Διακόπτες είναι συσκευές που ενεργοποιούνται με την εφαρμογή δύναμης στην επιφάνειά τους. Έχουν συνήθως κυκλική επιφάνεια και ενεργοποιούνται με σχετικά μικρή δύναμη. Συνήθως διαθέτουν καλώδιο με βύσμα 3,5mm για τη σύνδεσή τους με άλλες συσκευές ή με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (μέσω συσκευής σύνδεσης διακοπτών υπολογιστών).

Κατά την επιλογή θα πρέπει να εξετάζεται:
• ο τρόπος στήριξής τους (πιθανώς με κάποιον από τους Βραχίονες Στήριξης με την κατάλληλη από τις Βάσεις Στήριξης),
• η ευαισθησία τους,
• ο τρόπος σύνδεσής τους με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (πιθανά με κάποια από τις Συσκευές Σύνδεσης Διακοπτών με H/Y),
• το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για να αξιοποιηθούν οι διακόπτες.

Ο διακόπτης αφής είναι εξαιρετικά ευαίσθητος ο οποίος δε χρειάζεται φυσική επαφή για την ενεργοποίησή του

Ο διακόπτης αφής είναι εξαιρετικά ευαίσθητος ο οποίος δε χρειάζεται φυσική επαφή για την ενεργοποίησή του

Συσκευή Διασύνδεσης Η/Υ Διακοπτών 2 Εισόδων

Μεγάλος Κυκλικός Διακόπτης με 4 Χρώματα

Μεσαίος Κυκλικός Διακόπτης με 4 Χρώματα

Μικρός Κυκλικός Διακόπτης (επιλογή 1 από 5 χρώματα)