Dotty_01
Dotty_02
Dotty_03
Dotty_04
Dotty_05
Dotty_06
Dotty_07
Dotty_08
Dotty_09
Dotty_10
Dotty_11
Dotty_12
Dotty_13
Dotty_14
Dotty_15
Dotty_16
Dotty_17
Dotty_18

Dotty Games (1 άδεια χρήσης)

Εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό λογισμικό Λογισμικό. Περιλαμβάνει 6 οικογένιες δραστηριοτήτων. Ιδανικό για την εξοικίωση με όλες τις εναλλακτικές συσκευές εισόδου (πχ. ποντίκι, διακόπτες, οθόνη αφής) αλλά και με τη χρήση συσκευών ανίχνευσης βλέμματος (1 άδεια χρήσης)

Δοκιμαστική έκδοση: Dotty games Demo

Επικοινωνήστε μαζί μας: