LOGOPEZO_01
LOGOPEZO_02
LOGOPEZO_03
LOGOPEZO_04
LOGOPEZO_05
LOGOPEZO_06
LOGOPEZO_07
LOGOPEZO_08

LOGOPEZO (1 άδεια χρήσης)

Λογισμικό ανάπτυξης φωνολογικών δεξιοτήτων (Συγκερασμός Συλλαβών – Κατάτμηση Λέξεων).
Εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό λογισμικό Λογισμικό. Περιλαμβάνει συνολικά 20 επίπεδα με συνολικά 200 ασκήσεις (1 άδεια χρήσης).

Δοκιμή: LogopezoSetup

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Κωδικός προϊόντος: LOGOPEZO-01 Κατηγορία: